Partneři rally

Agrotec Group
Petronas Syntium
EAA OIL
MOSS logistics
WÜRTH
Respect Group
Deusche Leasing
Paragan
Servind STANDOX
Berner
BVV
Česká pojišťovna
ČSOB Leasing
Město Hustopeče
Impuls
IniCredit Leasing
Oni system
Sphere
Jihomoravský kraj

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. Lesy České republiky, s. p.

SHAKEDOWN

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ - VÝŇATEK:

Shakedown, časový rozvrh

Datum a čas:   pátek 15.06.2018                      12:30-13:15 hod – start. čísla 1 až 20

                                                                      od 13:15 do 16:00 hod - všichni

Místo:              Starovice (část RZ 1,4)

Pouze pro zaregistrované posádky.- registrace do uzávěrky přihlášek

 

12.4.4  Shakedown

Posádka je povinna se k účasti v shakedownu zaregistrovat (viz čl. 3 ZU).

Počet průjezdů není omezen, časově je omezena doba vjezdu do shakedownu (viz čl. 3 ZU).

Registrace k shakedownu je zpoplatněna částkou 1.210 Kč (49 €).

Testovací zkoušky, se mohou zúčastnit jen soutěžící, kteří prošli administrativní a technickou přejímkou. Vozidla musí být označena startovními čísly a s předepsanými reklamami. Pro použití bezpečnostních prvků platí stejná pravidla jako na RZ při rally.

Každá osoba, která je výjimečně ve vozidle a není mezi přijatými k rally, musí mít souhlas od ředitele rally a musí spolu se soutěžícím podepsat prohlášení o zproštění zodpovědnosti pořadatele, které bude k dispozici při výdeji itinerářů, administrativní přejímce a startu rychlostní zkoušky.

MAPA

ZPROŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI