Oficiální stránky

 2. AGROTEC ECO rally Hustopeče

28. a 29. července 2023

Do startu zbývá

Dnů

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ, LISTINY, VÝSLEDKY
Sportity

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ

POVOLENÍ POŘÁDÁNÍ SPORT. PODNIKU

Startovní pořadí do 2. etapy

Startovní pořadí do 1. etapy

Kalibrační úsek

Seznam přihlášených posádek

Harmonogram 2023

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ECO RALLY

 

AGROTEC Eco Rally Hustopeče je rally pravidelnosti, jehož principem je dodržování organizátorem stanoveného rychlostního průměru na trase měřených testů, tzv. zkoušek pravidelnosti. Nezáleží tak na tom, kdo daným úsekem projede nejrychleji.

Letos poprvé se mohou závodu zúčastnit všichni držitelé řidičského průkazu a závodit je možné s vozem se spalovacím motorem. Cílem nebude zajet trasu nejrychleji, ale nejbezpečněji a nejekonomičtěji.

Rally se pojede po veřejných komunikacích v běžném provozu bez uzavírek, povinností posádky je tak dodržovat veškerá pravidla silničního provozu. Od toho se také odvíjí průměrná rychlost na trati. Dodržování maximální povolené rychlosti bude v průběhu soutěže taktéž kontrolováno a případně trestáno.

Na trati bude během závodu rozmístěno několik bodů, kde bude probíhat měření času. Klíčem k určení pořadí po projetí cílem zkoušky je součet získaných trestných bodů. Odchylka 1 desetiny sekundy od ideálního času v každém měřeném místě (cíl testu nemusí být měřený) znamená penalizaci 1 trestný bod. Kdo má v součtu na svém kontě bodů nejméně, a to včetně případných dalších penalizací, vyhrává.

O konečném pořadí AGROTEC Eco Rally Hustopeče rozhodne nejen přesné dodržování rychlostního průměru na měřených zkouškách posádkou, ale také její schopnost jet co nejúsporněji. Po dojezdu do cíle dojde k výpočtu spotřeby dosažené během celé soutěže, která bude porovnána se spotřebou vozidla dle WLTP bez nabíjecích ztrát.

Uzavřené parkoviště – Parc fermé
Posádky elektromobilů musí během soutěže dodržovat pravidla uzavřeného parkoviště. Vymezený prostor je střežený pořadatelem a posádka do něj musí odevzdat své vozidlo podle programu a časového harmonogramu před startem, na konci každé etapy nebo v jejím průběhu. Parc fermé (PF) je ve většině případů místem, kde probíhá nabíjení elektromobilů. Pokud je nabíjení předepsáno ve zvláštních ustanoveních, pak musí být vozidlo dobíjeno po celou dobu pobytu v uzavřeném parkovišti a nabíjení nesmí být přerušeno. Opravy a jiné práce na autě, které nesouvisí s nabíjením, nejsou povoleny.

Nabíjení elektromobilů
Posádka musí během soutěže nabíjet svůj elektromobil pouze na místech určených pořadatelem. V případě AGROTEC Eco Rally Hustopeče se jedná o prostor v areálu AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče (N 48°56.861′, E 16°43.736).