Official website

AGROTEC ECO rally

3. září 2022

Time left to start

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

PROVÁDĚCÍ USTANOVENÍ, LISTINY, VÝSLEDKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ECO RALLY

 

1. AGROTEC Eco Rally Hustopeče je rally pravidelnosti, jehož principem je dodržování organizátorem stanoveného rychlostního průměru na trase měřených testů, tzv. zkoušek pravidelnosti. Nezáleží tak na tom, kdo daným úsekem projede nejrychleji.

Rally se pojede po veřejných komunikacích v běžném provozu bez uzavírek, povinností posádky je tak dodržovat veškerá pravidla silničního provozu. Od toho se také odvíjí průměrná rychlost na trati. Dodržování maximální povolené rychlosti bude v průběhu soutěže taktéž kontrolováno a případně trestáno.

Na trati bude během závodu rozmístěno několik bodů, kde bude probíhat měření času. Klíčem k určení pořadí po projetí cílem zkoušky je součet získaných trestných bodů. Odchylka 1 desetiny sekundy od ideálního času v každém měřeném místě (cíl testu nemusí být měřený) znamená penalizaci 1 trestný bod. Kdo má v součtu na svém kontě bodů nejméně, a to včetně případných dalších penalizací, vyhrává.

O konečném pořadí 1. AGROTEC Eco Rally Hustopeče rozhodne nejen přesné dodržování rychlostního průměru na měřených zkouškách posádkou, ale také její schopnost jet co nejúsporněji. Po dojezdu do cíle dojde k výpočtu spotřeby dosažené během celé soutěže, která bude porovnána se spotřebou vozidla dle WLTP bez nabíjecích ztrát.

Uzavřené parkoviště – Parc fermé
Posádky elektromobilů musí během soutěže dodržovat pravidla uzavřeného parkoviště. Vymezený prostor je střežený pořadatelem a posádka do něj musí odevzdat své vozidlo podle programu a časového harmonogramu před startem, na konci každé etapy nebo v jejím průběhu. Parc fermé (PF) je ve většině případů místem, kde probíhá nabíjení elektromobilů. Pokud je nabíjení předepsáno ve zvláštních ustanoveních, pak musí být vozidlo dobíjeno po celou dobu pobytu v uzavřeném parkovišti a nabíjení nesmí být přerušeno. Opravy a jiné práce na autě, které nesouvisí s nabíjením, nejsou povoleny.

Nabíjení elektromobilů
Posádka musí během soutěže nabíjet svůj elektromobil pouze na místech určených pořadatelem. V případě 1. AGROTEC Eco Rally Hustopeče se jedná o prostor v areálu AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče (N 48°56.861′, E 16°43.736).

Newsletter
AGROTEC PETRONAS RALLY

Connect with us and stay informed about everything.