Information for crew

Competitors
Download documents

Bulletins, results, etc.

Electronic notice board

Opatření proti šíření koronaviru

Závazné hygienicko-protiepidemické zásady pro konání

16. AGROTEC Petronas rally Hustopeče

Hygienicko-protiepidemická opatření pro účastníky

11. 6. 2021

Čestné prohlášení Covid

11. 6. 2021

Registrační formulář Covid

11. 6. 2021

Týmy – závazný postup při příjezdu, prezenci a přejímkách

11. 6. 2021
Information for crew

Download documents

Supplementary regulation

3. 5. 2021

Oznámení ředitele

11. 6. 2021

Mapy a časový harmonogram

13. 6. 2021

Startovní listina

14. 6. 2021

Rozdělení servisních stání

14. 6. 2021

Prohlášení o zproštění zodpovědnosti pořadatele

15. 6. 2021

Servis

15. 6. 2021

Itinerář

17. 6. 2021