Informace pro novináře

Tisk a media
Akreditace AGROTEC Petronas rally 2022

Podmínky akreditace na AGROTEC Petronas rally Hustopeče 2022

Žádosti o akreditaci na rok 2022 musí být podávány pouze prostřednictvím emailu: akreditace@mediadelegat.cz.

Přístup do informačního systému (IS) novinář získá na základě vyplněného akreditačního formuláře dostupného v PDF na stránkách Autoklubu ČR.

S dalšími podmínkami akreditace, potřebným testováním a vlastním fungování tiskového střediska Vás seznámíme co nejdříve. Vše bude vycházet z dohody s KHS.

Uzávěrka příjmu žádostí o akreditaci na 17. AGROTEC Petronas rally je 9. června 2022.

Umístění tiskového střediska
Místo: Hustopeče, areál AGROTEC a.s., Brněnská 74

Datum a provozní doba

pátek 17. 6. 2022  11:00 hod – 23:00 hod
sobota 18. 6. 2022  09:00 hod – 19:00 hod

Kontaktní osoba