Informace pro novináře

Tisk a media
Akreditace AGROTEC Petronas rally 2023

Podmínky akreditace na AGROTEC Petronas rally Hustopeče 2024

Žádosti o akreditaci na rok 2024 musí být podávány pouze prostřednictvím emailu: akreditace@mediadelegat.cz.

Přístup do informačního systému (IS) novinář získá na základě vyplněného akreditačního formuláře dostupného v PDF na stránkách Autoklubu ČR.

Umístění tiskového střediska
Místo: Hustopeče, areál AGROTEC a.s., Brněnská 74

 

Kontaktní osoba