RZ 9, 12 / Popice – Starovice

 

délka rychlostní zkoušky

čas 1. jezdce RZ9

čas 1. jezdce RZ12

RZ 9/12 Popice–Starovice nabídne největší porci zcela nových kilometrů. Jde o pětikilometrový úsek od startu nad Popicemi. Jede se z části po novém úzkém asfaltu několikrát nahoru a dolů. Je tu i zrádná panelová pasáž a nebezpečné obrubníky, kde lze snadno poškodit pneumatiku. Diváci mohou stát hned u startu, kde uvidí i první odbočení vlevo. Dále je přístupná pasáž od solární elektrárny v Popicích, kde se nachází odbočení vlevo po rychlém náletu. Na tomto místě je ale velmi omezený divácký prostor. Vhodnější je levé odbočení od vinařství Sonberk – ze silnice vedoucí podél železnice. Pak následují louky a stoupání mezi úzkými ploty, kde pro diváky není bezpečný prostor. Na 5,5 kilometrů se trať napojí na známou podobu zkoušky, která vede k diváckému místu Žebrák (DM-G). Místa je tu dost, ale budete stát dál od trati. Ve Starovicích je další klasické místo „U Koní“ (DM-H), kde po rychlém náletu následuje levé odbočení do prudkého kopce. Poslední DM-CH je na louce na 8,78 km s příchodem od Starovic (ze silnice Starovice–Uherčice). Cesta k DM-CH slouží jako evakuační trasa, takže na ní nelze parkovat a musí zůstat volná. Ale z hlavní silnice je to jen 400 metrů, což pěšky jistě zvládnete.

DIVÁCKÁ MÍSTA

Divácké místo „G“ – nad obcí Starovice na kopci zvaném Žebrák

Z kruhového objezdu směr Brno, na světelné křižovatce odbočíte vlevo – směr Mikulov, cca 100 m před koncem Hustopečí odbočíte vpravo na místní komunikaci, kterou se dostanete na divácké místo (za vysílačem na Žebráku).

 

Divácké místo „H“ – v obci Starovice-U koní

Z kruhového objezdu směr Brno, cca 1 km za Hustopečí odbočíte vlevo na Starovice, na začátku obce před můstkem odbočíte vlevo. Tradiční divácké místo se nachází na konci obce – u Myslivny.

 

Divácké místo „CH“ – za obcí Starovice.

Z kruhového objezdu směr Brno, cca 1 km za Hustopečí odbočíte vlevo na Starovice, pokračujete po hlavní silnice přes obec Starovice na Uherčice. Asi 200 m za obcí (za můstkem) odbočíte vlevo.

Zde parkujte jen na upravených plochách. Komunikace od rychlostní zkoušky musí zůstat volná pro záchranné systémy. Jedná se o evakuační trasu!

Pásky vymezující prostor určený pro diváky