RZ 8, 11 / Šitbořice – Diváky – Nikolčice

 

délka rychlostní zkoušky

čas 1. jezdce RZ8

čas 1. jezdce RZ11

Test Šitbořice – Diváky – Nikolčice je kombinací dříve využívaných tratí a pojede se s označením RZ 8/11 (s 17,02 km nejdelší zkouška soutěže). Startuje se na okraji Šitbořic a v pasáži nad cihelnou jedeme přes dva horizonty a zpomalovací retardéry dolů do Divák. Zde na návsi je velké divácké místo DM-E. Tradičně se objíždí ostrůvek v křižovatce a následně vede trasa po široké silnici ven z obce. Jedná se o třináct zatáček obklopených svodidly, v tomto místě se každoročně jezdí i závody do vrchu. Na svazích po pravé straně najdete mnoho míst ke sledování závodu. Na konci kopce je zpomalovací vymezení přímo v křižovatce, pak se objede malý ostrůvek a navazuje klesání do Nikolčic. Zatáčky před obcí jsou přístupné jen pěšky z Nikolčic. Těžké odbočení vlevo na úzkou silnici najdete přímo v Nikolčicích a velmi náročné je i úzké stoupání mezi domy, na které navazuje šotolinový úsek ven z obce. Ten směřuje táhlou levou zatáčkou ke stožáru, což je nejvyšší bod měřeného testu a přístupný je pěšky z Křepic. Navštivte i zajímavou místní rozhlednu, jež byla nedávno (po mnoha letech) dobudována. U stožáru trať zatočí vlevo a pak vpravo prudce dolů do Vlčí doliny. Z ní se stoupá do prudkého kopce na kousek šotoliny a u bývalé haldy vlevo najedou piloti zpět na asfalt a mezi vinicemi doslova poletí do cíle před Velkými Němčicemi. Šotolina „u haldy“ je bohužel celá oplocená, takže pro diváky špatně nepřístupná.

K poslední prudké levé zatáčce vede šotolinová cesta od firmy KUWOPA, která se nachází mezi Hustopečemi a Velkými Němčicemi. Kdo chce na toto místo, musí přijít před uzavíracím vozem, což je minimálně 60 minut před ostrým soutěžním autem.

DIVÁCKÁ MÍSTA

Divácké místo „E“ – tradiční, přímo v obci Diváky. Atraktivní obkroužení ostrůvku v křižovatce za pomocí ruční brzdy. Místo pojme větší počet diváků. Občerstvení zajištěno.

Z kruhového objezdu směr Horní Bojanovice, u křížku odbočit vpravo na Velké Pavlovice. Na křižovatce odbočte vlevo na Němčičky, dále pokračujte na Boleradice a Diváky. Na křižovatce „u mlýna“ při vjezdu na silnici 381 odbočte vlevo do obce Diváky. Parkujte tak, abyste neomezovali místní obyvatele.

 

Divácké místo „F“ – nachází se v obci Nikolčice.

Z kruhového objezdu směr Brno, dále pokračovat na Velké Němčice. Ve Velkých Němčicích na křižovatce odbočíte vpravo na silnici 381 (Kyjov) a pokračujete přes obec Křepice do obce Nikolčice. DM je přímo v obci, parkujte rozumně s ohledem na místní obyvatele.

Pásky vymezující prostor určený pro diváky