INFORMACE PRO POŘADATELE

Zásadním materiálem je Bezpečnostní manuál pro rally, který vydal Svaz rally FAS AČR v roce 2024 Jedná se o spoustu stránek zajímavého čtení a spoustou obrázků. Není to čtení nezáživné ale po přečtení budete vědět o rally takřka vše. Zvláště pak co se týká pořadatelů.

Pokud jste již byli na minulých ročnících, tak to pro vás bude opakování a oživení. S tímto materiálem by se měl seznámit každý ještě před školením pořadatelů. Co se týče bezpečnosti na Agrotec Rally, tak to bylo v minulosti bez problémů a byli bychom rádi, kdyby tomu tak bylo i letos.

Co se pro to dá udělat? Dodržovat pokyny ve výše uvedené příručce počínaje stavbou trati a konče samotným závodem a úklidem vašeho úseku.

Každá RZ bude mít vytvořenou personální zálohu pro posílení případných problémových míst schopnou okamžitě vypomoci a zasáhnout. Pokud by diváci odmítli uposlechnout výzvy pořadatelů, ředitelka rally je připravena okamžitě danou RZ přerušit, popřípadě ukončit. Od vás co by traťáků se očekává to, že budete daný úsek mít pod kontrolou, a pokud k něčemu dojde, tak okamžitě vyrozumíte vedení dané RZ. Oni se postarají o zbytek.

Každý traťový komisař (pořadatel) musí být „prokazatelně“ proškolen (proti podpisu). Od roku 2024 je za školení pořadatelů odpovědný organizační výbor každé rally. Počítejte tedy s tím, že školení budete muset absolvovat. Kdo je členem některé pořadatelské skupiny může být proškolen na některé předchozí letošní rally. To se také počítá ale je třeba mít u sebe podepsané prohlášení o absolvování školení pořadatele rally na rok 2024. Nově příchozím pořadatelům školení zajistí vedoucí RZ nebo hlavní bezpečnostní činovník před rally.

DALŠÍ INFORMACE PRO POŘADATELE

Vedoucí skupin si připraví prohlášení o absolvovaném školení a následně prohlášení odevzdají vedoucím RZ nebo si jej uchovají po celou dobu rally u sebe.

Univerzální pokyny pro pořadatele spojené s důležitým desaterem traťového komisaře, kázaným přímo ředitelem rally.

V případě, že je pořadatelem osoba nedosahující věk 18 let – adept musí být pod dohledem zákonného zástupce nebo jinou osobou starší 21 let. Dokument si stáhnetě a doplňte.

Informace o oficiálních fotografech rally

POKYNY PRO POŘADATELE V DEN RALLY

Veškeré informací vám předá vedoucí vaší skupiny. Pokud jste samostatná jednotka, je to pochopitelně pouze na Vás 🙂

Sledujte co nejčastěji kapitolu ROZPISY RZ poté ve stejné kapitole klikněte na konkrétní RZ a přečtěte si více informací. Jsou zde důležitá čísla, mapka celé RZ i s vaším stanovištěm a znázorněným místem srazu všech pořadatelů pro konkrétní RZ. Na tomto místě v uvedený čas vaší skupině začiná vaše napínavá šichta! Čas prosím dodržujte přesně. Pokud byste se opozdili (zaspání, defekt, ucpaná dálnice atd.) a nestihnete dojet na čas, okamžitě kontaktujte hlavního pořadatele RZ případně vedoucího RZ, aby s vámi mohl počítat, případně abychom měli dost času na učinění opatření.

V den rally na místě srazu vám vedení RZ předá nejdůležitější informace, materiál (visačky, vesty, píšťalky, stravu…), doškolí nevyškolené a poté se rozjedete vozy na vaše stanoviště. Pořadatelské vesty rozdává a zpět vybírá vedoucí vaší pořadatelské skupiny (igelitové tašky od nich nevyhazujte, dáte je tam zpět).

Při prezenci pořadatelů na RZ předá vedoucí RZ vedoucímu pořadatelské skupiny materiál pro skupinu a PROTOKOL O PŘEVZETÍ MATERIÁLU A TRATĚ pro přidělený úsek. Tento protokol je podkladem pro zpětné převzetí materiálu a posouzení stavu tratě po ukončení RZ. Neuklizení a nepředání úseku, stejně jako neodevzdání materiálu znamená snížení finančního plnění vůči pořadatelům.

Po skončení obou průjezdů po konkrétní RZ, projetí otevíracího vozu a předání svých stanovišť se vozy rozjedete do svých domovů (míst přespání) a v sobotu si tento postup zopakujete :).

Co si sebou vzít na trať?

Vhodné oblečení a obuv (žabky ani kristusky nejsou to nejlepší pro skákání po mezích). Počítat s rozmary počasí. Pokud by mělo pršet, tak pláštěnka se snese. Je dobrá i pokud bude v noci zima. Mnozí se budete pohybovat v trávě, takže repelent není na škodu. Pokud bude přes den „rumlovat zoncna“ (svítit slunce), tak se nezapomeňte namazat (opalovací krém nanést na kůži, né zlít pod obraz) ať pak nejste večer rudí jak „zájezd Indiánů“ tak jak někteří loni. Dále pak pamatujte na nějakou „pohlavní pokrývku“ (čepice, klobouk apod.) ať nechytnete úpal.

Ti co půjdete na noční, tak nezapomeňte na nějakou baterku (ideální je čelovka).

Vezměte si sebou co uznáte za vhodné a na co máte chuť. Na místo vás doveze auto, takže zvláště na sobotu si klidně natočte ještě jednu petku vody na případné opláchnutí a ochlazení.

Hlavně nezapomeňte nabít mobil a uložit si do něj potřebná čísla:

  • Vedoucího RZ,
  • Hlavního pořadatele RZ,
  • Dispečinku (to máte na letáku).

Dále prosím vedoucí skupin, kontrolujte umístění vašeho týmu podle aktuálního seznamu.