POKYNY PRO VYÚČTOVÁNÍ ODMĚN

Výplaty řadových pořadatelů budou provádět vedoucí RZ nebo vedoucí pořadatelských skupin vždy po skončení RZ proti podpisu na místě.

Hasiče a brigádníky budeme vyplácet v hotovosti po skončení podniku, nebo v nejbližším domluveném termínu na centrále společnosti AGROTEC v Hustopečích.

AGROTEC a.s. Brněnská 74, Hustopeče (centrála showroom Škoda)

Marta Mádrová, personalista rally, 724 823 133